Godt med plads – også til bilen

Til Vestkildens hører i alt 27 p­pladser. De 16 plad- ser ligger i aflåselige parkeringskælder, som der er nedkørsel til via en rampe fra en lille stikvej.

De øvrige 11 pladser er på terræn, primært langs bygningens østfacade.

I kælderen finder du udover parkering og elevatorer også et teknikrum, hvor der er varme- central, som servicerer hele bygningen, og plads til viceværtens haveredskaber og værktøj.

Nogle af boligerne får depotrum i kælderen, men ellers indrettes boligerne med depot i selve lejligheden.